Na tym się znam

80%
Agile/ Zwinne zarządzanie projektami
70%
Scaled agile (agile w skali)
90%
Zarządzanie projektem
70%
Zarządzanie programem
70%
Zarządzanie portfelem projektów
75%
Zarządzanie dojrzałością projektową organizacji
90%
Jira
80%
MS Project
70%
MS Project Server
70%
Zarządzanie wymaganiami
70%
Analiza biznesowa
75%
Zarządzanie zmianą
99%
Role playing games
90%
Fifa
77%
Moja gitarrrra
66,5%
Salsa