Leading SAFe 4.6

Szkolenie dla liderów agile.

Nazwa szkolenia: Leading SAFe 4.6

Nazwa certyfikatu: SAFe Agilist

Grupa docelowa: Liderzy agile w organizacji

Czas trwania: 2 dni

Opis:

Szkolenie Leading SAFe przeznaczone jest dla osób, które są poprowadzą w swoich organizacjach wdrożenie kultury lean i agile, będąc motorem wdrażania zwinnego podejścia do rozwoju produktów. Ideą tego szkolenia jest zaktywizowanie liderów, którzy przygotują podatny grunt pod implementację SAFe’a, we wszystkich domenach organizacji i na wszystkich jej poziomach. Częściowo są to osoby, które będę pełniły kluczowe role SAFe’owe, częściowo te bezpośrednio wdrażające go, a częściowo po prostu te, które będą swoim aurotytetem wspierały praktyki lean i agile, nawet jeśli nie będą pełniły określonej roli w modelu SAFe. Jako, że SAFe jest przeznaczony do dużo szerszego grona interesariuszy niż tylko zespoły deweloperskie i działy technologiczne, wsparcie liderów reprezentujących różne piony i poziomy organizacyjne jest kluczowe dla funkcjonowania agile w skali i sukcesu wdrożenia agile.

Szczegóły szkolenia:

https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/