SAFe for Teams 4.6

Szkolenie dla zespołów agile współpracujących w ramach zwinnych programów.

Nazwa szkolenia: SAFe for Teams 4.6

Nazwa certyfikatu: SAFe Practitioner

Grupa docelowa: Zespoły zwinne funkcjonujące w wielozespołowych projektach i przedsięwzięciach angażujących wiele domen danej organizacji.

Czas trwania: 2 dni

Opis:

Szkolenie to przygotowuje zespoły zwinne (deweloperów w szerokim pojęciu, czyli oprócz programistów i adminów również analityków, UXów, testerów, itd.) niezależnie od tego, czy stosują one Kanbana, Scruma, Scrum-Bana, XP, czy inne zwinne podejście, do funkcjonowania w skali całej organizacji i w środowisku dużych rozwiązań angażujących wiele zespołów deweloperskich. Uczy jak wspólnie planować i realizować prace w ramach zwinnego programu zwanego Agile Release Train.

Szczegóły szkolenia:

https://www.scaledagile.com/certification/courses/safe-for-teams/