SAFe Advanced Scrum Master 4.6

Szkolenie dla Scrum Masterów budujących i maksymalizujących zwinność w całych organizacjach.

Nazwa szkolenia: SAFe Advanced Scrum Master 4.6

Nazwa certyfikatu: SAFe ASM

Grupa docelowa: Doświadczeni Scrum Masterzy funkcjonujący w agile w skali

Czas trwania: 2 dni

Opis:

Szkolenie to jest rozwinięciem szkolenia SAFe Scrum Master. Uczy jak budować efektywne zespoły zwinne i optymalizować efekty ich współpracy w ramach zwinnych programów. Dostarcza zaawansowanych narzędzi do wspierania zwinności w organizacji.

Szczegóły szkolenia:

https://www.scaledagile.com/certification/courses/safe-advanced-scrum-master/