SAFe Product Owner /Product Manager 4.6

Szkolenie dla zarządzających produktem w sposób zwinny.

Nazwa szkolenia: SAFe Product Owner /Product Manager 4.6

Nazwa certyfikatu: SAFe PO/PM

Grupa docelowa: Osoby zarządzające rozwojem produktu w sposób zwinny

Czas trwania: 2 dni

Opis:

Szkolenie to przygotowuje wszystkie osoby, które będą w formule SAFe brały udział w zarządzaniu wartością rozwijanych produktów. Są to obecni i przyszli właściciele biznesowi strumieni wartości i linii produktowych, liderzy biznesowi projektów, managerowie zarządzający produktami na poziomie strategicznym (wizja, strategia rynkowa, pricing…), architekci biznesowi rozwiązań definiujący ich główne cechy, analitycy i Product Ownerzy projektujący poszczególne komponenty i funkcjonalności produktów. Każda osoba, która bierze udział w zarządzaniu dużymi projektami i chce to robić w sposób zwinny, znajdzie w tym szkoleniu wiele cennych informacji odnośnie tego, jak zarządzać wartością dostarczaną przez zespoły deweloperskie.

Szczegóły szkolenia:

https://www.scaledagile.com/certification/courses/safe-product-owner-product-manager/