SAFe Scrum Master 4.6

Szkolenie dla Scrum Masterów wspierających agile w całej organizacji.

Nazwa szkolenia: SAFe Scrum Master 4.6

Nazwa certyfikatu: SAFe SM

Grupa docelowa: Początkujący Scrum Masterzy

Czas trwania: 2 dni

Opis:

Szkolenie to przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera funkcjonującego w organizacjach, gdzie agile nie ogranicza się do poziomu zespołu, lecz funkcjonuje w wielu obszarach i na wielu poziomach. W takim środowisku Scrum Master spotyka się z wieloma wyzwaniami, które mogą być dla niego pewną nowością. Uczy się nie tylko jak wspierać Development Team i Product Ownera, ale też jak współpracować z innymi rolami zaangażowanymi w zwinny rozwój dużych rozwiązań: Release Train Engineer, System Team, Architekci, Product Management, Portfolio Management, inni Scrum Masterzy zespołów wspólnie pracujących nad tymi samymi produktami. Szkolenie to uczy patrzenia na agile nie przez pryzmat zespołu ale przez pryzmat zwinnej organizacji.

Szczegóły szkolenia:

https://www.scaledagile.com/certification/courses/safe-scrum-master/